RedovisningRedovisning

Samarbete i molnet

Vår verksamhet baseras främst på samarbete via  molntjänster, som drar nytta av smidig och effektiv kommunikation mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren,  i  moderna verktyg och  ekonomisystem för hantering av lager, order, inköp, fakturering, bokföring, bokslut, skattedeklarationer, leverantörs- och kundreskontra, elektronisktbetalning, m m, som vi gärna delar med våra kunder för att effektivisera samarbetet på distans.

Men det hindrar oss inte att ställa upp och utför uppdragen på kundföretagets eget ekonomisystem, på distans eller på kundens kontor.  • Löpande bokföring
  • Redovisning
  • Avstämningar
  • Skattedeklarationer
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Rådgivning, redovisningsfrågorNy-startat företag

Vi sätter igång er ekonomi- och administrationsavdelning. Vi ger dig tillgång till våra erfarenheter, kunskaper och kompetens och att vara en resurs vid rekrytering av personal. Kontakta oss gärna för discussion och lösning, customerservice@bpoworld.se