Human ResourceHR (Personal)HR är omfattar ett stort arbetsområde. Vi inriktar oss på personalens löner, ersättningar och förmåner, reseräkning, tidsedovisning,  skatter, semester och andra frånvaro, arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter.
Löner & Förmåner

Visma löner hanterar alla typer av lönearter och förmåner. Lönerna kan betalas ut genom fullmakt direkt till klienternas bank.


  • Lönekörning
  • Förmåner
  • Tidsredovisning
  • Semester och andra frånvaro
  • Arbetsgivaravgifter
  • Kontrolluppgifter


Reseräkning och representationer

Reseräkningsprogrammet finns i cloud för snabbt åtkomst för användaren. Tjänsten kan antingen köpas eller abonneras efter överenskommelse.Rådgivning