VÅRA TJÄNSTERVåra Tjänster


Samarbete i molnet

Vårt verksamhet baseras huvudsakligen på molntjänster för snabb och effektiv kommunikation mellan oss och våra kunder.


ERP implementering

I kombination med "know-how" och mångåriga erfarenheter i projektering  av IT-baserat system, kan vi installera och implementera ett ekonomi- och ERP system, vilket på så sätt hjälper små företag att snabbt komma igång med verksamhet. Det är en stor fördel särskilt när företaget är nystartat.


Visma löner

Visma löner hanterar alla typer av lönearter och förmåner. Lönerna kan betalas ut genom fullmakt direkt till anställdas bankkonton.


Elektroniskt tidssystem

Ett elektroniskt tidssystem i molnet förenklar hanteringen av uppdragen från start till dess att uppdraget är slutfört. Data från tidssystement kan sedan användas som underlag för fakturering, manuellt eller eletroniskt, samt produktion av statistik-rapporter.  Det passar bra för egna företagare och anställda som ofta är på uppdrag och resor.


Reseräkning och representationer

Reseräkningsprogrammet finns i cloud för snabbt åtkomst för användaren. Tjänsten kan antingen köpas eller abonneras efter överenskommelse.


Policy for administration och ekonomiavdelningen

Vi har tagit fram enkla rutin- och policymallar som kan användas för administration och ekonomi  anpassade för företag med 1 - 20 anställda. Mallarna kan skräddarsys efter företagsledningens syfte och önskemål.


Löpande bokföring, redovisning och ekonomisk-rådgivning

Kunder får tillgång till hela redovisningstjänsten efter överenskommelse.


Företagsförsäkring och riskmanagement, IT konsulter

Vi har samarbeten med flera konsulter med gedigna kunskaper i olika branscher.


Ny-startat företag

Vi sätter igång er ekonomi- och administrationsavdelning. Vi ger dig tillgång till våra erfarenheter, kunskaper och kompetens och att vara en resurs vid rekrytering av personal. Kontakta oss gärna för discussion och lösning, customerservice@bpoworld.se