Om BPO WorldOm Business Process Outsource


Bolaget registrerades hos bolagsverket 2013 och har varit verksamt sedan hösten 2014. Vi sysslar med konsult-uppdrag inom administration, ekonomi och finansiellafrågor.


Huvudsyftet är att på uppdrag hjälpa små-och medelstora företagen med allt inom ekonomi, finans och administration,  att medverka i utveckling och effektivisering av arbetsflödena på ekonomi- och administrationsavdelningarna, samt att verka som ledningens högerhand i olika frågor inom huvudsakligen  redovisningområdet, finansanalys, nyckeltal,  utveckling av huvudprocesser samt  ekonomiavdelningens policy.


Vårt nätverk av kvalificerade och professionella samarbetspartners, ger oss ytterligare tillgång till kompetenser inom, bl a,   IT-system och platform, implementering av telefoni- och kommunikationssystem, logistikadministration, företagsförsäkringar, företagsinköp av maskiner och inventarier, m m.


Vi säkrar vår kompetens och kunnande i flera arbetsområden genom, bl a,  att delta i kurser och seminarier, prenumerationer i flera informationskällor som håller oss uppdaterade i aktuella frågor och regelverk, samt att vara aktiva i diskussionsgrupper inom vårt affärsnätverk. Detta ger oss förutsättningarna för att, på bästa sätt, lyckas med våra uppdrag och samabeten med de flesta typer av företag och verksamhet. Vi kan serva start-ups samt skapa förutsättningar för företag, inom SME-segment i flera branscher,  till förbättringar, vilket i sin tur leder till effektivitet och framgång hos våra klienter.


Att ha  kunden och dess behov i fokus är, för oss, en mycket viktig fråga. Vi strävar efter att ha nöjda kunder  och att alltid vara professionella i vårt samverkan och bemötande med affärspartnern. Detta uppnås genom en strategiskt planerad servicepolicy och  principer, en signatur som företaget själv har skapat för att verka som eget stämpel "Bästa Service för Nöjda Kunder". Ett positivt syn på bra service med stor flexibilet är vad vi är bra på. Vårt företag sysslar inte med byråkrati utan servar kunden med bästa förnuft och förmåga.


Om ni tycker att detta är intressant, kontakta oss gärna för diskutera om ert behov och i vilken utsträckning vi kan hjälpa er. Email: customerservice@bpoworld.seFöretagsinformation

Registrerat Namn:

Business Process Outsource Sweden AB


Organisationsnummer:

556938-8084


Säte:

Lidingö Kommun, Stockholms Län


Företaget är godkänd för F-skatt


Kontakter:

Email: customerservice@bpoworld.se

Mobile: 072-540 40 01