BPOWorldNystartat Företag


Är företaget nystartat, har du kommit rätt. Vi vill bidra med våra kompetenser och vill gärna hjälpa dig med att få igång administration- och ekonomirutinerna.

Vi kan dessutom utbilda ekonomipersonalen med att förbättra och effektivisera ekonomi-administrationen och på så sätt tillvarata företagets ekonomiska resurser.

För små företag med brist på kontors- eller arbetsutrymme kan BPO ”ta hem” uppdragen genom ett etablerat och fungerande arbetsflöde och system.
Hur tar du ditt företag till huvudmålet?


Det finns flera vägar att välja på och resultat kan bli olika beroende på valda   strategier, existerande  kunskaper och  kompetenser hos medarbetarna, tillgång till  finansiella-resurser,  kompetens och lojalitet hos samarbetspartner,  osv. 


Vilka vägar tar ditt företag idag?


Kontakta oss nu på customerservice@bpoworld.se

Samarbete till framgång


Vi är ett gäng serviceinriktade och flexibla management- och ekonomikonsulter som utför tjänster åt alla företag.


Ett möte med oss kan bli början på ett lönsamt samarbete.


Ring nu på mobilnummer 072-5404001,  eller skicka email till customerservice@bpoworld.se

Alla företag, ny-startade såväl som etablerade, står ofta inför flera utmaningar om att ha bra och hållbara administration- och ekonomirutiner, och en av de viktigaste uppgifterna för ledningen är att förse sin organisation med tydliga arbetsflöden och koncept som, bland annat, följer regelverken, branschstandarder samt företagsledningens inriktning för att uppnå uppsatta mål.


I en snabbt föränderlig affärsvärld är det ofta en utmaning att hinna med alla aktiviteter för att uppnå företagsviktiga mål, utan att öka på resurserna. Marknadsföring och försäljning samt bra resultat ligger, naturligtvist, högt i företagets och ledningens prioritetslista vilket gör att mindre resurser oftast avsetts till administration och ekonomiavdelningens utveckling.


Business Process Outsource Sweden eller BPO Sweden, har kompetens att förse företag och organisationer med lösningar för ekonomi och administration. Vi har mer än 25 år heltäckande expert-kunnande inom ekonomi för små och medelstora företag.